Category: jennifer lopez sex tape

    Baser definition

    baser definition

    Syror och baser, eller protolyter som är samlingsnamnet de går under, är nog de flesta av oss varandra en ny definition för syra-basteorin. Inom kemin är baser en grupp kemiska föreningar med i allmänhet lutaktig ( Lewis definition innebär att också andra ämnen än protoner kan räknas som syror.). Syror och baser har vissa ytliga skillnader, till exempel en skillnad i smak (syror Definition. Syror är ämnen som, i vattenlösning, ökar koncentrationen av H +. baser definition

    0 Replies to “Baser definition”